Tidsskrift for kulturforskning
Tidsskrift for kulturforskning eller TfK, er et vitenskapelig tidsskrift med utgangspunkt i kulturvitenskap og kulturhistorie.

Tidsskriftet oppsto i 2002, etter en sammenslåing av tre tidligere kulturtidskrifter;
Norveg: Tidsskrift for etnologi og folkloristikk
Dugnad: Tidsskrift for etnologi
Tradisjon: Tidsskrift for folkeminnevitenskap

Tidsskriftet utkommer med to nummer i året og er i hovedsak basert på abonnement.

Skribentene er forskere og studenter som har en kulturfaglig tilnærming til stoffet. Artiklene består i hovedsak av norsk og nordisk kulturforskning, men inkluderer også bidrag fra andre land og beslektede fagområder. I tillegg til de vitenskapelige bidragene legges det også vekt på bokanmeldelser og presentasjon av nye museumsutstillinger.

Redaktør er Line Esborg. Tidsskrift for kulturforskning blir utgitt av Novus forlag, og er et open-access refereetidsskrift.

Les mer her!
Made on
Tilda