Kurstilbud på fagkonferansen 2024
24. januar 2024, 12:00–16:15,  Norsk Folkemuseum

Første konferansedag tilbyr Norsk Folkemuseum kurs i fire aktuelle tema. Kursene er rettet mot studenter på alle nivå, og er del av konferanseavgiften

Kursene er åpne for studenter på alle nivå. De går parallelt, så man får bare med seg ett av dem. Påmelding skjer i september, sammen med påmelding til konferansen. For å delta må du betale konferanseavgiften, som er på 800 kroner for studenter. Da er ett års medlemskap i Forening for kulturforskning og to nummer av Tidsskrift for kulturforskning inkludert.

Gift i samlingsforvaltningen
Anne Sofie Hjemdal og Stephanie Westermann
Mange museumsgjenstander er tilført gift som ledd i konserveringsarbeidet. Hvorfor ble det slik? Hva vet vi om situasjonen? Hva betyr det for vår fremtidige behandling og bruk av gjenstandene?

Å lese bygninger med håndverksblikk
Terje Planke og John Wennberg
Bygningsvernet har beveget seg fra å bevare døde materielle kilder til også å drive mer levende bevaring gjennom å rekonstruere tradisjonshåndverk og aktivt ivareta den immaterielle kulturarven. Vi vil ta med gruppen på å reflektere rundt disse endringene og se på samspillet mellom de ulike fagfeltene i bygningsvernet.

Foto som kulturarv
Anja Hysvær Langgåt og Marie Fongaard Seim
Norsk Folkemuseum samler, formidler, bevarer og forsker på fotografi, både som kilde til andre kulturhistoriske tema og som et kulturelt fenomen i seg selv. På kurset viser vi fotografisk materiale fra museets samlinger og diskuterer fotohistoriens plass i kulturarvfeltet.

Påmelding
Meld deg på konferansen som student og send epost til Terje Planke på terje.planke@norskfolkemuseum.no med informasjon om hvilket kurs du helst vil delta på.
All photo and video materials belong to their owners and are used for demonstration purposes only. Please do not use them in commercial projects.
Made on
Tilda