Forening for kulturforskning

Forening for kulturforskning er for forskere og studenter innen kulturfagene, som kulturhistorikere, kulturvitere, etnologer, folklorister og museologer.


Foreningen har som formål å fremme interessen for faglige spørsmål og styrke kulturforskningens stilling og anvendelighet i samfunnet. Foreningen skal regelmessig arrangere Nasjonal fagkonferanse for kulturforskning, og i samarbeid med utgiver ha ansvar for publisering av det nasjonale fagtidsskriftet Tidsskrift for kulturforskning.


Alle som har interesse for foreningens formål kan bli medlemmer. Medlemskap gir adgang til å delta på konferansene og du får papirabonnement på tidsskriftet.Fagkonferansen 2024:


Fest og høytid

Et nytt blikk på markering, ritual, festival, feiring, sammenkomst og avskjed.


24.- 26. januar
Stiftelsen Norsk Folkemuseum, Oslo
Virksomhet
Faglig påfyll for etnologer, kulturhistorikere, kulturvitere, folklorister og museologer
Fagfellesskap og kompetanse
Spesialkompetanse, eksperter og samarbeidspartnere

(Siden er under arbeid)
Utkommer 2 ganger i året.
Les mer her!
Bli medlem her!
Foreningens styre og vedtekter
Forening for kulturforskning ble stiftet i 2017.
Foreningens styre for 2022 er:

Line Grønstad (leder)

Prosjektkoordinator SAMLA, Universitetet i Bergen

Åmund Norum Resløkken (økonomiansvarlig)
Postdoktor i kulturhistorie, Universitetet i Oslo

Karen Lykke Syse

Førsteamanuensis, Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo

Trude Fonneland

Professor i kulturvitenskap, Universitetet i Tromsø

Anne Kristin Moe

Museumsleder og konservator NMF, Musea i Sogn og Fjordane


Anne-Sofie Hjemdahl (vara)

Seniorforsker, Telemarksforsking

Ole Marius Hylland (vara)

Seniorforsker, Telemarksforsking

Kontaktinformasjon
kulturforskning@gmail.com
Følg oss på sosiale media:
Made on
Tilda