Nasjonal fagkonferanse for kulturforskning 2024:
Fest og høytid
Et nytt blikk på markering, ritual, festival, feiring, sammenkomst og avskjed.

24. til 26. januar 2024, Stiftelsen Norsk Folkemuseum, Oslo


I 2024 inviterer vi til fest hos stiftelsen Norsk Folkemuseum, og til en fornya faglig diskusjon av festlige skikker, høytider og tradisjoner. Markeringer og høytideligheter er ofte konservative, og endringer kan skje sakte og nesten umerkelig. Samtidig kan nye tider kreve helt nye former og uttrykk. I spillet mellom det rituelle og det lekende, det individuelle og det kollektive, det kommersielle og det ideelle, det materielle og det immaterielle, skaper og gjenskaper vi det ikke-hverdagslige, som tydeliggjør vekslingene i årets og livets gang. I festen finner vi spennet i menneskelivet, fra sorg til glede og fra individ til kollektiv.

Hvert menneske er omgitt av markeringer fra fødsel til død – eller til og med lenger enn livet sjøl, fra babyshower til markeringer på dødsdager. I utdanningsløpet har vi blant annet svennegilder og disputaser, i yrkeslivet hansing, krymping, og julebord. Familielivet byr på bryllupsdager, dåp og en mengde andre store og små markeringer. Vi helligholder helgendager og vi minnes de vi har mistet. Vi feirer påske, id, sjøsettinger, Pride, nasjonalstaten og vaffeldagen – stort og smått. Hver høytidelighet har sin egen koreografi med sceneanvisninger, kost og mask.

Det er førti år siden Ann Helene Bolstad Skjelbred skrev om søndagen. Det er nesten tjue år siden antologien Slipp tradisjonene fri – de er våre! Der pekte Skjelbred og Alver på festens rolle i fellesskapsdanning, og la vekt på nettopp det som er våre fags eksistensberettigelse: dokumentasjonen og analysen av det spesifikke og unike så vel som av det fellesmenneskelige. Ritualene får samfunnet til å gå i hop. Vi mener det er på tide å ta opp igjen både de gode enkeltstudiene av de spesifikke skikkene, og en bredere diskusjon av hva de markerte hendelsene kan fortelle oss om samfunnet vi lever i.

Velkommen til stiftelsen Norsk Folkemuseum!
Kurstilbud for studenter
Åpningsdagen på Kulturforskerkonferansen tilbyr Norsk Folkemuseum kurs i fire aktuelle tema:
  • Gift i samlingsforvaltningen
  • Å lese bygninger med håndverksblikk
  • Digitalisert folkeforskning ved Norsk etnologisk gransking (NEG)
  • Foto som kulturarv

Kursene blir dekt av konferanseavgiften. Du kan melde deg på når du melder deg på konferansen i september.

Her kan du lese mer om kursene

Innlegg og temabolker
Vi inviterer til bidrag om alle sider ved høytider og markeringer!

Du kan foreslå enkeltinnlegg eller en egen temabolk. Du kan foreslå enkeltinnlegg eller en egen temabolk. Send til fagkonferanse2024@norskfolkemuseum.no innen 15. august.

NB: Merk at på grunn av tekniske med konferansens e-post adresse er fristen for å sende inn innlegg og temabolker utsatt til 15. august. Det kan også ta noe tid før du får tilbakemelding når du sender inn innlegg.

Sammendrag enkeltinnlegg: Maksimalt 250 ord, oppgi i tillegg en tittel på innlegget, navn, epostadresse og arbeidssted.

Sammendrag temabolk: 3 eller 4 enkeltbidrag under felles tematisk paraply. Oppsummer temaet i 250 ord, oppgi i tillegg tittel og kortere sammendrag (50 ord) for hvert av bidragene, navn, epostadresse og arbeidssted for alle involverte. Oppgi også navn på ordstyrere for temabolken, dette kan eventuelt vi bidra med.

Du får beskjed om innlegget eller temabolken er akseptert seinest 1. september. Da har vi også klart et foreløpig program.
Made on
Tilda