Nasjonal fagkonferanse for kulturforskning 2024:
Fest og høytid
Et nytt blikk på markering, ritual, festival, feiring, sammenkomst og avskjed.

24. til 26. januar 2024, Stiftelsen Norsk Folkemuseum, Oslo


I 2024 inviterer vi til fest hos stiftelsen Norsk Folkemuseum, og til en fornya faglig diskusjon av festlige skikker, høytider og tradisjoner. Markeringer og høytideligheter er ofte konservative, og endringer kan skje sakte og nesten umerkelig. Samtidig kan nye tider kreve helt nye former og uttrykk. I spillet mellom det rituelle og det lekende, det individuelle og det kollektive, det kommersielle og det ideelle, det materielle og det immaterielle, skaper og gjenskaper vi det ikke-hverdagslige, som tydeliggjør vekslingene i årets og livets gang. I festen finner vi spennet i menneskelivet, fra sorg til glede og fra individ til kollektiv.

Hvert menneske er omgitt av markeringer fra fødsel til død – eller til og med lenger enn livet sjøl, fra babyshower til markeringer på dødsdager. I utdanningsløpet har vi blant annet svennegilder og disputaser, i yrkeslivet hansing, krymping, og julebord. Familielivet byr på bryllupsdager, dåp og en mengde andre store og små markeringer. Vi helligholder helgendager og vi minnes de vi har mistet. Vi feirer påske, id, sjøsettinger, Pride, nasjonalstaten og vaffeldagen – stort og smått. Hver høytidelighet har sin egen koreografi med sceneanvisninger, kost og mask.

Det er førti år siden Ann Helene Bolstad Skjelbred skrev om søndagen. Det er nesten tjue år siden antologien Slipp tradisjonene fri – de er våre! Der pekte Skjelbred og Alver på festens rolle i fellesskapsdanning, og la vekt på nettopp det som er våre fags eksistensberettigelse: dokumentasjonen og analysen av det spesifikke og unike så vel som av det fellesmenneskelige. Ritualene får samfunnet til å gå i hop. Vi mener det er på tide å ta opp igjen både de gode enkeltstudiene av de spesifikke skikkene, og en bredere diskusjon av hva de markerte hendelsene kan fortelle oss om samfunnet vi lever i.

Velkommen til stiftelsen Norsk Folkemuseum!
Påmelding
Meld deg på konferansen her!
Fagkonferanse med middag 2200 kroner
Fagkonferanse utan middag 1200 kroner
Fagkonferanse med middag (student) 1000 kroner
Fagkonferanse utan middag (student) 800 kroner
Program

Dag 1, 24. januar IBSEN Teater og museum

12:00-15:00 Studenkurs på Norsk Folkemuseum Bygdøy
16:00-17:00 Registrering

17.00 -18.00 Åpningsforedrag ved Dr. Kari Telste: 1700-tallets nye festkultur – europeisk inspirert og «typisk» norsk?

18:00 Mottakelse med kort innlegg/omvising

Dag 2, 25. januar Gjestestuene på Norsk Folkemuseum

9:00-11:00 Parallelle bolker
  • Festivalisering og identitetsbygging, ordstyrer Marit Hauan
  • Mat og drikke, markering og markør, ordstyrer Kristina Skåden
11:00-11:15 Kaffepause

11:15-12:45 Parallelle bolker
  • Materialiteter, ordstyrer Bjørn Sverre Hol Haugen
  • Primstaven: Fest, tid, materialitet, ordstyrer Line Førre Grønstad
12:45-13:45 Lunch

13:45-15:15 Parallelle bolker
  • Begravelse og sorg , ordstyrer Trude Fonneland
  • Fotografiske høytider , ordstyrer Jens Petter Kollhøj
15:15-15:30 Kaffepause

15:30-17:00 Parallelle bolker
  • Musikk og moro, ordstyrer Audun Kjus
  • Nasjonal høytid - 17.mai som ramme for fest, kamp og minneritualer, ordstyrer Bård Frydenlund

17:30 18:45 Omvisning i Tidsrom på Norsk Folkemuseum. Åpen cafe i Arkadia med papirklipp og mulighet til å kjøpe drikke.

19.00 - 22.00 Festmiddag
Dag 3, 26. januar Norsk Maritimt Museum

09:00-09:30 Morgengymnastikk og omvisning i Båthallen
09:30 10.30 Årsmøte i Forening for Kulturforskning

10:30 - 11:00 Kaffepause

11:00--13:00 Parallelle bolker
  • Natur: Fest og høytid, ordstyrer Terje Planke
  • Tradisjoner i endring, ordstyrer Ida Tolgensbakk
13:00 -13:45 Lunch

13:45-14:45 Avslutningsforedrag ved Dr. Lizette Gradén: Ritualer i rörelse som material på museum i Amerika

Bolk 1 Festivalisering og identitetsbygging
Ordstyrer: Marit Hauan
Marit Hauan: Riddu Riđđu – et sted å være samisk
Stein R. Mathisen: Festivalisering, kulturarv og identitetsbygging.
Trude Fonneland: Samisk sjamanisme og festivalisering.
Steffi de Jong: Rediscovering the Past by Re-enacting it: German Artist Festivals

Bolk 2 Mat og drikke, markering og markør
Ordstyrer: Kristina Skåden
Jørgen Johannesen: Drikkegildet i uthavna. Utagerende festing i uthavner på Sørlandet 1400-1700
Anders Gustavsson: Alkohol vid fest och högtid inom bondekultur och tidig industrialism i Sverige. Måttlighet i gränszon mot missbruk
Geir Thomas Risåsen: Søndagsmiddag - men alltid på en søndag?
Sofie Scheen Jahnsen: «Vi kom på grunn av maten». Markeringen av Den demokratiske republikken Kongos nasjonaldag på Historisk museum i Oslo.
Kristina Skåden og Marianne Løken: Matens magi – som markering og markør!

Bolk 3 Materialiteter
Ordstyrer: Bjørn Sverre Hol Haugen
Hannah Kristine Lunde: Livsovergangenes farer og vernemidler: sølvets beskyttende funksjon ved dåp og bryllup
Liv Emma Thorsen: Kreppapir – et festlig materiale
Kaja Rosenquist og Charlotte Melson: I sorg og glede. Fotografiske skildringer av tradisjonsbåtens betydning i livets store anledninger.
Inger Johanne Lyngø: ”… sidan vi ikkje brukar duk til dagleg, tykkjr eg at duk gjev kjensle av høgtid og fest” (NEG 46577) Fortellinger fra Mitt kjøkken


Bolk 4: Primstaven: Fest, tid, materialitet
Ordstyrer: Line Førre Grønstad
Karen Lykke: Hverdagshakk og festsymboler – arbeidets temporalitet og mentalitet
Ane Ohrvik: Primstavens tradisjoner og temporalitet
Line Esborg: Merkedager


Bolk 5 Begravelse og sorg
Ordstyrer: Trude Fonneland
Marit Nicolaisen: Gravferd der ingen skulle tru at nokon kunne bu.
Unni Tandberg: «Ligbrændingsforeningen, bålferd og innføringen av kremasjon i det moderne Norge»
Audun Kjus: Nedskaleringen av norske begravelser i mellomkrigstiden
Torild Gjesvik: Hva kan et sørgebind utrette?
Tove Ingebjørg Fjell: Ingen spor. Anonymitet i dagens individorienterte dødskultur


Bolk 6: Fotografiske høytider
Ordstyrer: Jens Petter Kollhøj
Marie Fongaard Seim: Bryllupsportrettering og sosiale praksiser
Marthe Marie Strand: Julekort som fotografisk fenomen
Anja Hysvær Langgåt: Påsken som fotohøytid
Kristin Aasbø: Fotografi som minnebærende øyeblikk

Bolk 7: Musikk og moro
Ordstyrer: Audun Kjus
Kari Margrethe Sabro: «I RANDIS SOFA»
Bente Lavold: Illustrerte skillingstrykk som feiring av kjærlighet og ekteskap
Kirsten Linde: Tivoli. Gjøgl og kontrollerte grøss som katalysator for lykke

Bolk 8: Nasjonal høytid - 17.mai som ramme for fest, kamp og minneritualer
Ordstyrer: Bård Frydenlund
Bård Frydenlund: 17.mai ved Eidsvollsbygningen som politisk arena
Tiago Matos: Med eller uten blåhvitt kors i flagget
Rannveig Finsen: Lokale stemmer fra 17.mai-feiringen
Olaf Aagedal: Eidsvollsbygningen som kultplass og minnested og 17.mai som rituale
Torleif Hamre: Å minnes 17. mai på museum

Kurstilbud for studenter
Første konferansedag, onsdag 24. januar tilbyr Norsk Folkemuseum kurs i tre aktuelle tema. Kursene er rettet mot studenter på alle nivå, og er del av konferanseavgiften

Kursene er åpne for studenter på alle nivå. De går parallelt, så man får bare med seg ett av dem. Du melder deg på når du melder deg på konferansen. Konferanseavgiften er på 800 kroner for studenter. Da er ett års medlemskap i Forening for kulturforskning og to nummer av Tidsskrift for kulturforskning inkludert.

Meld deg på konferansen som student og send epost til Terje Planke på terje.planke@norskfolkemuseum.no med informasjon om hvilket kurs du helst vil delta på.

Du kan velge mellom følgende kurs

Gift i samlingsforvaltningen
Anne Sofie Hjemdal og Stephanie Westermann
Mange museumsgjenstander er tilført gift som ledd i konserveringsarbeidet. Hvorfor ble det slik? Hva vet vi om situasjonen? Hva betyr det for vår fremtidige behandling og bruk av gjenstandene?

Å lese bygninger med håndverksblikk
Terje Planke og John Wennberg
Bygningsvernet har beveget seg fra å bevare døde materielle kilder til også å drive mer levende bevaring gjennom å rekonstruere tradisjonshåndverk og aktivt ivareta den immaterielle kulturarven. Vi vil ta med gruppen på å reflektere rundt disse endringene og se på samspillet mellom de ulike fagfeltene i bygningsvernet.

Foto som kulturarv
Anja Hysvær Langgåt og Marie Fongaard Seim
Norsk Folkemuseum samler, formidler, bevarer og forsker på fotografi, både som kilde til andre kulturhistoriske tema og som et kulturelt fenomen i seg selv. På kurset viser vi fotografisk materiale fra museets samlinger og diskuterer fotohistoriens plass i kulturarvfeltet.


Innlegg og temabolker
Vi inviterer til bidrag om alle sider ved høytider og markeringer!

Du kan foreslå enkeltinnlegg eller en egen temabolk. Du kan foreslå enkeltinnlegg eller en egen temabolk. Send til fagkonferanse2024@norskfolkemuseum.no innen 15. august.

NB: Merk at på grunn av tekniske med konferansens e-post adresse er fristen for å sende inn innlegg og temabolker utsatt til 15. august. Det kan også ta noe tid før du får tilbakemelding når du sender inn innlegg.

Sammendrag enkeltinnlegg: Maksimalt 250 ord, oppgi i tillegg en tittel på innlegget, navn, epostadresse og arbeidssted.

Sammendrag temabolk: 3 eller 4 enkeltbidrag under felles tematisk paraply. Oppsummer temaet i 250 ord, oppgi i tillegg tittel og kortere sammendrag (50 ord) for hvert av bidragene, navn, epostadresse og arbeidssted for alle involverte. Oppgi også navn på ordstyrere for temabolken, dette kan eventuelt vi bidra med.

Du får beskjed om innlegget eller temabolken er akseptert seinest 1. september. Da har vi også klart et foreløpig program.
Made on
Tilda